Effektivt og enkelt til og fra Oslo K

Det tar kun 5 minutter å kjøre til Oslo S. For de som sykler vil det være sykkel­parkering. To bussruter kommer til å få holdeplass rett utenfor hoved­inngangen og fire andre bussruter kun 100 meter unna.

Adkomsten fra Kværnerbyen til både øst og vest i byen, samt til flyplassen er til­rettelagt både for bruk av bil og kollektivtrafikk.

Det er av- og påkjøringsrampe fra E6/ Ring 2 og adkomst fra for­skjellige deler av byen via sykkel­traséer og gangveier.

 

Fantastisk utsikt.
Også for fremtiden.