Om OBOS Forretningsbygg AS

OBOS Forretningsbygg AS er et av Norges største eiendomsselskap, og kanskje det eldste.

Selskapet driver utleie og utvikling av næringseiendommer. De fleste av eiendommene ligger i Oslo, men selskapet har også eiendommer i Trondheim, Stavanger og Bergen. Selskapet er solid med god økonomi og er eiet 100% av OBOS. Bygningsmassen omfatter nesten 600.000 kvm. Disse fordeler seg på kontor, kjøpesentre, hoteller osv. 100.000 nye kvm er under prosjektering. Selskapet eier Oslogarasjene AS, OBOS Eiendomsdrift AS og er medeier i Kjøttbasaren i hjertet av Bergen. Selskapet er også medeier i Østre Aker vei 33 AS, der det gamle industriområdet til Alcatel nå er under transformasjon til blant annet hotell og skole.

 

Samarbeidspartnere

obos-logo
kbyen-logo
arcasa-logo