Om Kværnerbyen

Hele den gamle Kværnertomten har blitt transformert til en ny bydel. I tillegg til kontorer i Oslo K og forretninger vil bydelen til sammen huse 1800 nye leiligheter med 3500 beboere og omlag 3000 arbeidsplasser. De første inn­byggerne flyttet inn høsten 2007 og den tidligere industritomten yrer igjen av liv og røre. Ikke minst er dette tydelig i Kværnerbyens egen barnehage.

Kværnerbyen skal utvikles med restauranter, butikker, servicetil­bud, etc. som skaper et levende bymiljø for både ansatte og be­boere. Det er ikke uten grunn at torget som byen samles rundt har blitt kalt Smeltedigelen.

Næringsbyggene eies og forvaltes av OBOS Forretningsbygg AS.

 

Grunnlegeren Onsum

Da jernbanen gjorde sin entré i Kværnerdalen, satte den fart på både industrivirksomheten og snart også boligbyggingen. Kjøpmann Oluf Onsum grunnla Kværner Brug i 1853, og dets første produkter var støpegods, ovner og komfyrer, men senere også maskiner og bygnings­konstruksjoner.

Onsum eide nesten all jord i området, og det var bare personer med høy status som fikk lov til å bygge villaer på den dyrkbare marken. Fattigfolket, det vil si industriarbeidere, NSB­-ansatte, slaktere og vognmenn, måtte ta til takke med de bratte skråningene i dalen.